GSF Finnmark

 

 Grieg Seafood Finnmark (GSFF) driver oppdrett av laks i Finnmark fylke på totalt 27 produksjonslisenser i sjø og en smoltlisens.

Fire produksjonslisenser er såkalte grønne konsesjoner.  Disse fire vil komme i full drift i løpet av 2016.  Selskapet har eget prosesseringsanlegg som slakter all laks produsert av selskapet. Virksomheten er lokalisert i fem kommuner og er en betydelig bidragsyter til den lokale verdiskapningen.

Selskapet har 162 ansatte i regionen fordelt på tre avdelinger (Settefisk, Matfisk og Prosessering).

Produksjonskapasiteten er anslått til 33.000 tonn sløyd vekt. Selskapet vil i løpet av 2016 bli Global GAP sertifisert.