Nøkkeltall

Våre markeder

Omsetning (NOK 1000)


Slaktevolum (GWE i tonn)

EBIT (NOK 1000)


Finansielle nøkkeltall

2015 2014 2013 2012
ROCE * 5% 10% 12% -6%
EK % 38% 44% 43% 37%
NIBD ** 1 569 1 604 1 445 1 530
EPS *** -0,06 1,3 3,9 -1,33
NIBD / EBITDA 6,3 3,3 3,0 -51,3
* Avkastning på sysselsatt kapital
** Netto rentebærende gjeld
*** Resultat per aksje

EBIT / kg GWE*

2015 2014 2013 2012
Rogaland 5,5 6,10 9,60 2,64
Finnmark 6,4 7,80 9,39 -0,88
Canada, BC 0,9 -7,60 -1,15 -2,37
Shetland -10,1 4,20 2,07 -4,89

TOTAL

0,70

5,00

6,04

-1,42

* GWE = Gutted weight (sløyet vekt)
** Beløp i 1000 norske kroner