Forside

Andreas_kvame_small

LEDER

2015 har vært et utfordrende og begivenhetsrikt år hvor Grieg Seafood har gjennomført en rekke betydningsfulle prosjekter i våre fire regioner Rogaland (No), Finnmark (No), Shetland (UK) og British Columbia (CA).

Sustainability_small

BÆREKRAFTSRAPPORT

Sjømat og spesielt oppdrett er utpekt til å være en av fremtidens viktigste kilder til protein for en  voksende verdensbefolkning. I tillegg til at sjømat viser seg å ha en vesentlig positiv effekt på folkehelsen, er sjømat betydelig mer energieffektivt enn annet kjøtt, og kan derfor være en viktig brikke i å løse klimautfordringene. 

Worker

NØKKELTALL 2015

Salgsinntektene ble MNOK 4 609 i 2015 for Konsernet, en økning på 12% sammenlignet med året før. Totalt ble det slaktet 65 398 tonn gwt (64 736 tonn gwt i 2014) en økning på 1%.