Equity

A B C D E F G H I J K L M N
Consolidated statement of changes in equity
Amounts in NOK 1000 Note Share capital Own shares Other equity – not recognised Retained equity Non-controlling interests Total equity
 
Egenkapital 31.12.2012 446 648 -5 000 -46 523 1 118 105 0 1 513 230
 
Årsresultat 2013 430 985 430 985
 
Valutaomregningsdifferanser 12 614 12 614 12 614
Netto investering   31 700 31 700 31 700
Verdiendring aksjer holdt for salg 15 28 28 28
Utvidet resultat 0 0 44 342 0 44 342 44 342
Totalresultat for 2013 0 0 44 342 430 985 44 342 475 327
Kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd   0 0 0 0 0
Kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd   0 0 0 0 0
Konvertering av obligasjoner til aksjer   0 0
Emisjonskostnader (netto etter skatt)   0 0 0 0 0
Effekt av aksjebasert avlønning 10 0
Nedsettelse av overkursfond til fri egenkapital   0 0 0 0
 
Sum egenkapital tilordnet aksjonærene for 2013 0 0 0 0 0 0
Sum endring i egenkapital for 2013 0 0 44 342 430 985 44 342 475 327
Equity at 01.01.2014 446 648 -5 000 -2 181 1 548 547 13 767 2 001 781
 
 
Result for 2014 138 806 5 588 144 395
 
Translation effects foreign currency   37 644 37 644
Net investment   57 606 57 606
Change in value in shares held for sale 15 26 0 26
Total comprehensive income 0 0 95 276 0 0 95 276
Total comprehensive income for 2014 0 0 95 276 138 806 5 588 239 671
Kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd   0 0 0 0 0
Kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd   0 0 0 0 0
Konvertering av obligasjoner til aksjer   0 0
Emisjonskostnader (netto etter skatt)   0 0 0 0 0
Effekt av aksjebasert avlønning 10 0
Nedsettelse av overkursfond til fri egenkapital   0 0 0 0
 
Total equity from shareholders 2014 0 0 0 0 0 0
Total change in equity in 2014 0 0 95 276 138 806 5 588 239 671
Equity at 31.12.2014 446 648 -5 000 93 095 1 687 353 19 357 2 241 452
 
 
Result for 2015 -6 626 10 992 4 366
 
Translation effects foreign currency   6 266 6 266
Net investment   40 601 40 601
Change in value in shares held for sale 15 31 31
Total comprehensive income 0 0 46 898 0 0 46 898
Total comprehensive income for 2015 0 0 46 898 -6 626 10 992 51 264
Kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd   0 0 0 0 0
Kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd   0 0 0 0 0
Konvertering av obligasjoner til aksjer   0 0
Emisjonskostnader (netto etter skatt)   0 0 0 0 0
Effekt av aksjebasert avlønning 10 0
Nedsettelse av overkursfond til fri egenkapital   0 0 0 0
Dividend paid   -55 206 -55 206
Total equity from shareholders 2015 0 0 0 -55 206 0 -55 206
Total change in equity in 2015 0 0 46 898 -61 832 10 992 -3 942
Equity at 31.12.2015 446 648 -5 000 139 993 1 625 521 30 349 2 237 511
 
Booked amount on the line “Own shares” equals nominal value of parent company´s holding of own shares
 
Specification of Equity Items Effect of share-based remuneration Purchase of own shares *) Profit for the year – dividend paid Total
 
Book value at 01.01.2014 1 094 -13 036 1 560 489 1 548 547
Change in 2014 0 0 138 806 138 806
Change in 2015 0 0 -61 832 -61 832
Book value at 31.12.2015 1 094 -13 036 1 637 463 1 625 521
 
Specification of other equity, not recognised Shares held for sale Net investment Currency conversion Total
Book value at 01.01.2014   711 17 766 -20 658 -2 181
Change in 2014 26 57 606 37 644 95 276
Change in 2015 31 40 601 6 266 46 898
Book value at 31.12.2015 768 115 973 23 252 139 993
*) Amount classified under “Purchase of own shares” is cost price in excess of nominal value. See also note 19